V Hradci Králové jako předsedkyně KMS Slezské Předměstí řeším problémy Slezského. V rámci přípravy na zastupitelstvo města mám na starosti zdravotní a sociální oblast. Pracuji jako členka Komise pro rodinu a sociální prevenci. Neopomíjím však ani oblast dopravy, která by měla být bezpečná jak pro chodce a cyklisty, tak i komfortní pro MHD a automobilisty. Vycházím z toho, že vše je o ohleduplnosti a ochotě.

Více na: hradec.anobudelip.cz/ 

Dále pak na krajské úrovni řeším zdravotnictví a životní prostředí. Na půdě Poslanecké sněmovny je mi blízká taktéž oblast zdravotnictví a dále ochrana práv občanů.