Hradec Králové

Studenti hradeckého Gymnázia Boženy Němcové navštívili Poslaneckou sněmovnu.

V samém závěru května se studenti hradeckého gymnázia vydali na pozvání poslankyně a hradecké zastupitelky Evy Matyášové (ANO) do Parlamentu České republiky na exkurzi. Jakmile studenti prošli vstupní bezpečnostní procedurou, tak je v prostorách sněmovny přivítala organizátorka exkurze Eva Matyášová a to spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a bývalým ředitelem hradecké záchranky, nynějším poslancem, Jiřím Maškem (ANO). Ministr Brabec hovořil o aktuální podobě životního prostředí, které je ve stavu, jenž byl ještě před pár lety prognózován až pro rok 2050. Za největší výzvu ministr označil sucho a dopady klimatické změny, na které je potřeba reagovat. Zazněly výrazy jako modrozelená infrastruktura či sídelní a krajinná zeleň. Ministr zdravotnictví Vojtěch upozornil na chronické nemoci jako je cukrovka, vysoký tlak a podobně. Vyzval proto studenty, aby se chovali už v tomto mladém věku ke svému tělu dobře, protože s přibývajícími lety se neduhy z mládí začnou projevovat. Po přivítání se skupinka pětadvaceti studentů s dvojicí kantorů vydala do sálu sněmovny, kde z balkonu sledovali projednávání třetího čtení novel zákonů. Poslanci právě projednávali zákon o elektronické evidenci tržeb. Následně se studenti zúčastnili promítání filmu o historii parlamentarismu, na který plynule navazovala předem domluvená prohlídka prostor Senátu Parlamentu ČR. V prostorách horní komory jim byla prezentována historie budovy. Jednou z mnoha zajímavostí bylo, že uměleckou výzdobu druhého sálu vytvořil v 19. století rodák z nedalekých Hořic, Petr Maixner. Exkurze se studentům líbila, čímž si poslankyně Matyášová potvrdila, že záměr uspořádat v září další prohlídku sněmovny, tentokrát pro hradecké seniory, byla správná. (Pokračování textu…)

Hradec Králové

Dny pro Izrael v Hradci Králové

V pondělí dne 28. ledna uspořádalo Centrum Sion tradiční pietní akt k uctění památky jeho židovských obětí z Královéhradecka i obětí holocaustu a genocidy obecně. Pietní akt se uskutečnil na Židovském hřbitově v Hradci Králové, který se tak zcela výjimečně při této příležitosti otevírá veřejnosti. Chladné počasí se organizátoři pokusili vyvážit horkým čajem, který byl k dispozici několika desítkám účastníků. Mezi hosty byla mj. poslankyně PS PČR MUDr. Eva Matyášová. Pietní akt byl obohacen vystoupeními žáků Základní škola Sion J. A. Komenského v Hradci Králové a studentky Střední škola Sion High School, Hradec Králové. Zahájila jej žákyně ZŠ Sion Denisa Dachovská, jež zahrála na klávesy píseň Když víru máš, její spolužák Jan Musil recitoval básně Zděňka Ornest „Jen trochu tepla“ a Petra Ginze „Blázen“. Další žáka ZŠ Sion Karel Vaňura přečetl část vzpomínek Anniky Tetzner na pobyt v terezínském ghetu z knihy „Červená stuha“.  Programem provázel ředitel Centra Sion Denis Doksanský, který mezi jednotlivými vystoupeními žáků ZŠ Sion mj. zmínil skutečnost, že holocaust týkající se 6 milionů Židů měl svůj předobraz v genocidě 1,5 milionu Arménů ze strany Turků, která v mnohém vůdce nacistického Německa inspirovala, zvláště pak v nulové reakci tehdejších velmocí. Připomněl, že zatímco 27. ledna si připomínáme osvobození koncentračního tábora Osvětim, který se stal pro svou hrůznost symbolem holocaustu, jeho hrůzy byly ve skutečnosti zahájeny velmi nenápadně na zcela úřednickém setkání 20. ledna 1942 ve Wannsee, kde bylo konečné řešení židovské otázky odsouhlaseno a naplánováno. Ředitel Denis Doksanský tak vyjádřil myšlenku, že zlo mnohdy nastupuje velmi nenápadně a svědčí mu prostředí lhostejnosti těch, kteří by ho mohli zadržet. Připomínání si hrůz holocaustu je tak zároveň i připomínkou faktu, že zlu je třeba se stavět, dokud je to ještě možné. To tím spíše, že dnes tisíce Židů utíkají z Evropy před narůstajícím antisemitismem a každý 20 občan Velké Británie nevěří, že holocaust se skutečně stal. Kořeny holocaustu žel nejsou mrtvé, ale v Evropě velmi aktuální i dnes a tak pietním aktem jen nevzpomínáme, ale vyjadřujeme, že je třeba, abychom tentokrát nemlčeli. Na závěr pietního aktu zazněla hymny České republiky a Izraele v podání studentky Střední škola Sion High School, Hradec Králové a nadějné pěvkyně Anežky Bičišťové. Po té jménem všech přítomných položil květinu k památníku obětem holocaustu ředitel Sionu Denis Doksanský a následně všichni přítomní na jejich památku položili k památníku zapálené svíčky. Text dosovně převzat z FB Dny pro Izrael  (Pokračování textu…)

By administrator, ago